Dotace

Dotace


V. Výzva

programu podpory Ministerstva průmyslu a obchodu 
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Příjem žádostí o podporu v rámci programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014-2020 směřuje k rozšíření elektromobility a omezení využití běžných uhlíkových technologií. Tímto dojde ke snížení provozních nákladů podniků, zvýšení konkurenceschopnosti a celkového inovačního potenciálu ČR.

Termíny 5. výzvy

Výše dotace

Kdo může žádat

Zejména

Dotaci je možné čerpat na:

pořízení elektromobilu kategorie silničních vozidel:

Míra podpory pro kategorie vozidel M1

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2,

Specifické podmínky

Detailní informace naleznete na
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nizkouhlikove-technologie---elektromobilita---v--vyzva--251085/

Select Automotive s.r.o., K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 24208281, DIČ: CZ24208281, Spisová značka: C 188752 vedená u Městského soudu v Praze

Blog12Blog
SEO optimalizace